TRUYỀN THỐNG

Đảng bộ trường Hữu Nghị 80 - 30 năm xây dựng và trưởng thành


Đ/C TRƯƠNG MẠNH HÙNG - BT ĐẢNG ỦY - PHT

Đảng bộ trường Hữu Nghị 80 - 30 năm xây dựng và trưởng thành

Trường Hữu nghị 80 trực thuộc Bộ GD&ĐT với tên gọi ban đầu là trường phổ thông Hữu nghị 80 được thành lập theo Quyết định số 282/QĐ ngày 04/3/1980 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tiếp nhận cơ sở vật chất và một số cán bộ giáo viên của 5 đơn vị trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Sơn Tây: trường Đảng, trường Đoàn, trường Trung học Sư phạm, trường Bồi dưỡng giáo viên, Trung tâm điều dưỡng Bộ Lâm nghiệp (K65) tỉnh Hà Sơn Bình (nay là thành phố Hà Nội).
Nằm trên mảnh đất xứ Đoài địa linh nhân kiệt, sau khi trường phổ thông Hữu Nghị 80 được thành lập, Đảng bộ nhà trường cũng được thành lập là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây, có 32 đảng viên. Ngay từ những ngày đầu, Đảng bộ và nhà trường đã gặp muôn vàn khó khăn vì cơ sở vật chất còn nghèo nàn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ giáo viên vừa thừa lại vừa thiếu, lưu học sinh Lào do Bạn gửi sang học rất ít. Trước những khó khăn trên, được sự hỗ trợ của các trường Bạn như trường T1 Phú Thọ, trường T78 Hà Sơn Bình và sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục, của Ban thường vụ thị uỷ Sơn Tây, Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã từng bước khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
       Từ năm 1986 đất nước ta bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng CSVN khởi xướng và lãnh đạo, lúc này sự nghiệp giáo dục của nước CHDCND Lào đã phát triển. Thực hiện hiệp định hợp tác về kinh tế văn hoá khoa học kỹ thuật giữa CHXHCN Việt Nam với CHDCND Lào và giữa CHXHCN Việt Nam với Vương quốc Căm pu chia nhà trường được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ dạy tiếng Việt và DBĐH cho Lưu học sinh Lào và Căm pu chia. Đây là một thực tế rất khó khăn vì nhiệm vụ chính trị hoàn toàn mới, chưa có giáo trình dạy tiếng Việt, chưa chuẩn bị đội ngũ chuyên dạy tiếng Việt, song Đảng uỷ và Ban giám hiệu nhà trường đã vươn lên khắc phục khó khăn bằng chính nỗ lực của mình. Sau một thời gian vừa dạy vừa soạn, bộ giáo trình tiếng Việt đầu tiên đã ra đời cùng với giáo trình các bộ môn Toán, Lý, Hoá, Sinh do các thầy cô giáo nhà trường biên soạn đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho lưu học sinh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian này do nhiệm vụ chính trị của nhà trường thay đổi nên Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ra Quyết định số 547/QĐ ngày 06/8/1988 đổi tên trường phổ thông Hữu Nghị 80 thành trường Hữu Nghị 80. Căn cứ vào quyết định trên ngày 06/8/1990 Ban thường vụ Thị uỷ Sơn Tây đã ra Quyết định số 18 - QĐ/TU đổi tên Đảng bộ trường phổ thông Hữu Nghị 80 thành Đảng bộ trường Hữu Nghị 80.
       Đến năm 1992 một vinh dự lớn đến với nhà trường là được lãnh đạo Bộ GD&ĐT giao thêm nhiệm vụ nuôi và dạy học sinh dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và huyện đảo Cát Hải (thành phố Hải Phòng).
Sau hơn 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Được sự quan tâm của Bộ GD&ĐT từ năm 2000 đến nay quy mô đào tạo học sinh dân tộc thiểu số của nhà trường ngày càng tăng lên đáng kể cụ thể là: năm học 2000 - 2001 chỉ có 6 lớp với 215 học sinh, năm học 2002 - 2003 tăng lên 9 lớp với 375 em, đến năm học 2004 - 2005 tăng lên 12 lớp với 548 em, năm học 2007 - 2008 tăng lên 17 lớp với 628 em thì đến năm học 2009 - 2010 tăng lên 21 lớp với gần 800 em. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế vẫn được duy trì và phát triển, số lưu học sinh học Tiếng Việt dự bị tăng lên theo từng năm.
Trong những năm qua Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bằng các biện pháp như: thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu mỗi năm học… tích cực biên soạn giáo trình giảng dạy tiếng Việt và các bộ môn văn hoá cơ bản để giảng dạy cho lưu học sinh Bạn ngày càng có chất lượng.
Nhà trường được Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất. Được Chính phủ Vương quốc Căm pu chia tặng Huy chương Vàng xây dựng đất nước. Chủ tịch nước Cộng hoà DCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng Hai.
Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ trường Hữu nghị 80 đã trải qua những bước thăng trầm, song phải khẳng định nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:
Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể cán bộ đảng viên thấy được niềm vinh dự tự hào được được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho nhà trường hai nhiệm vụ chính trị quan trọng: một là giúp Lào và Căm pu chia trong công tác hợp tác quốc tế về GD&ĐT, hai là được tham gia vào chương trình VII của Bộ GD&ĐT đó là dạy học sinh Dân tộc thiểu số và hải đảo từ đó phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Giáo dục cho toàn thể HS-SV tinh thần đoàn kết quốc tế 3 nước Việt Nam, Lào, Căm pu chia, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số lòng tự hào dân tộc, phấn đấu vươn lên rèn luyện và học tập tốt để xây dựng quê hương, bản làng và đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Trong suốt 30 năm vừa qua, Đảng bộ nhà trường luôn quan tâm xây dựng, củng cố và giữ vững tinh thần đoàn kết nhất trí trong đảng, liên hệ mật thiết với quần chúng, lắng nghe ý kiến xây dựng của quần chúng vì vậy đã tạo được sức mạnh tổng hợp vượt qua được những giai đoạn khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức học tập, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: nghị quyết Trung ương 2, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Hai không” và các phong trào khác do Bộ GD&ĐT phát động. Nhận thức rõ công tác xây dựng Đảng là then chốt, trong 30 năm vừa qua Đảng uỷ nhà trường luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được phổ biến kịp thời đến cán bộ đảng viên. Ngoài ra, đảng uỷ còn mời báo cáo viên nói chuyện thời sự để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên.  
Đảng uỷ nhà trường luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Những năm đầu thành lập, Đảng bộ nhà trường chỉ có 32 đảng viên. Từ năm 2000 đến nay bình quân mỗi năm Đảng bộ kết nạp được 3 đảng viên mới nâng tổng số lên 46 đảng viên đạt tỷ lệ 46% CB, CC, VC trong đó có 50% đảng viên Nữ, tuổi đời của đảng viên đã được trẻ hoá trung bình là 45 tuổi.
Công tác chuyên môn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ nhà trường. Vì vậy Đảng uỷ thường xuyên xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng có chất lượng cả về trình độ chuyên môn, chính trị và quản lý giáo dục theo đúng tinh thần chỉ thị 40/CT-TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN. Mạnh dạn ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn, trường Hữu nghị 80 là một trong những đơn vị sớm đi vào lĩnh vực này. Ngay từ năm 1993 lãnh đạo nhà trường đã cử giáo viên đi học và liên tục từ đó đến nay, nhà trường đã tự đào tạo và nâng cao trình độ sử dụng thành thạo máy vi tính cho tất cả giáo viên và cán bộ các phòng ban. Bên cạnh đó nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, mở các hội nghị chuyên đề, đi sâu tìm hiểu tâm lý HS-SV để có phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả cao.
Một yếu tố quan trọng trong việc đào tạo Lưu học sinh học tiếng Việt và DBĐH ở truờng Hữu nghị 80 đó là giáo trình giảng dạy. Có giáo trình chuẩn, đội ngũ giảng dạy nhiệt tình và có kinh nghiệm là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo. Với kinh nghiệm qua 30 năm đào tạo giúp Bạn, nhà trường đã phối hợp với các nhà khoa học khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn bộ giáo trình tiếng Việt, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh.
       Cùng với công tác chuyên môn, Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường còn quan tâm tới việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức. Từ khi thành lập đến nay, lãnh đạo Đảng và Chính quyền qua các thời kỳ luôn trăn trở tìm mọi biện pháp nhằm cải thiện đời sống cho CB, CC. Tuy chưa làm được nhiều nhưng nhà trường đã tạo điều kiện nơi ăn chốn ở; thực hiện đúng đủ kịp thời mọi chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với CB, CC, VC. Quan tâm gặp mặt cán bộ hưu trí hàng năm và các công tác từ thiện, công tác xã hội khác. Đạt được những kết quả như trên, chặng đường 30 năm vừa qua Đảng uỷ Ban giám hiệu nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, của Đại sứ quán và Bộ Giáo dục nước CHDCND Lào, Đại sứ quán và Bộ Giáo dục- Thanh niên và Thể thao Vương quốc Căm pu chia và các Bộ ngành liên quan.
Với những kết quả và bài học kinh nghiệm trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo vươn lên giành nhiều thành tích mới xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng trong sự nghiệp trồng người.

Trương Mạnh Hùng - Nguyên Bí thư Đảng ủy
ĐĂNG NHẬP
TÀI LIỆU
VIDEO SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ

Bồn tắm phòng tắm xông hơi nhập khẩu cao cấp Bồn tắm nằm massage phòng tắm xông hơi ướt nhập khẩu chính hãng Bồn tắm đứng giá rẻ phòng tắm xông hơi khô nhập khẩu cao cấp Bon tam massage phòng tắm xông hơi khô kết hợp ướt nhập khẩu cao cấp Bán bồn tắm góc phòng xông hơi appollo nhập khẩu bon tam brother phòng xông hơi brother giá rẻ Bồn tắm govern phòng xông hơi daros nhập khẩu Bồn tắm Fantiny phòng xông hơi euroking nhập khẩu Bồn tắm nofer phòng xông hơi govern nhập khẩu Bồn tắm massage Appollo AT-9001 phòng xông hơi koleto nhập khẩu Bồn tắm massage Amazon TP-8005 phòng xông hơi nofer nhập khẩu Bồn tắm massage Euroca EU3-1400 bon tam appollo Bồn tắm massage Amazon TP-8058 bồn tắm caesar giá rẻ Đại lý bán bồn tắm nhựa giá rẻ bồn tắm daros nhập khẩu Bồn tắm massage mua ở đâu bồn tắm euroca nhập khẩu Mua bồn tắm giá rẻ ở đâu tốt nhất bồn tắm euroking nhập khẩu Kích thước các loại bồn tắm đứng bồn tắm fantiny giá rẻ Báo giá bồn tắm massage tại hà nội và HCM bồn tắm govern nhập khẩu Bồn tắm nằm giá bao nhiêu bồn tắm inax giá rẻ Địa chỉ bán bồn tắm tại Hà Nội Phòng tắm nhập khẩu Báo giá bồn tắm tại hà nội phòng xông hơi loại nào tốt