Tâm sự cán bộ, giáo viên và học sinh

70 năm, một chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam


Cách đây tròn 70 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Từ bản Tuyên ngôn Ðộc lập năm 1776 của nước Mỹ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791, bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam đã nêu ra một chân lý lịch sử: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới.

Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 là một áng thiên cổ hùng văn, không chỉ thể hiện niềm tự hào, ý chí,  sức mạnh mà còn là khát vọng hòa bình mãnh liệt của của một dân tộc. Có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trải qua những cuộc chiến đấu trường kì, gian khổ, chịu đựng biết bao mất mát, hy sinh, cho nên, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam nhận rõ giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Bởi vậy, thiết tha  yêu chuộng hòa bình là một trong những phẩm chất nổi bật và cao đẹp, là một nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.


Thầy và trò nhà trường thực hiện nghi lễ
chào cờ, hát Quốc ca ngày Quốc khánh 2/9


Cách mạng Tháng Tám và ngày 2 - 9 - 1945  đã trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra một  trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám đã  lật đổ chế độ phong kiến lỗi thời tồn tại hàng ngàn năm, đập tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện trọng đại này đã đánh dấu một quá trình sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng dậy đấu tranh.

Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh, hòa hiếu, đầy lòng nhân ái. Để “đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do” như hôm nay, chúng ta đời đời khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Có thể nói, hình tượng người Mẹ vinh quang, nhân từ có từ thời Âu Cơ, không ngừng che chở, gắn kết 54 dân tộc anh em, vượt qua muôn trùng bão tố, giữ vững mảnh đất thiêng liêng này suốt hàng ngàn năm lịch sử, chính là biểu tượng muôn đời để chúng ta tôn thờ, thương yêu và kính cẩn.

Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các lực lượng tiến bộ, bầu bạn trên thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong giặc ngoài đe dọa, khó khăn chồng chất, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Đảng, Nhà nước cùng toàn dân ta đã làm nên một điều kỳ diệu đó là  bảo vệ được thành quả Cách mạng Tháng Tám.

Khi thực dân Pháp mở cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai, cả dân tộc Việt Nam đã đứng lên “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm với đường lối:  toàn dân, toàn diện, trường kỳ dựa vào sức mình là chính.

Với một niềm tin vững chắc “kháng chiến nhất định thắng lợi”! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh, giành thắng lợi vẻ vang, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thắng lợi ấy buộc thực dân Pháp phải rút quân viễn chinh về nước, phải công nhận nền độc lập của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Thực dân Pháp vừa rút đi, đế quốc Mỹ lại nhảy vào xâm lược Việt Nam với mưu đồ biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự chống chủ nghĩa xã hội. Trước thách thức chưa từng có trong lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và Lời hiệu triệu của Bác Hồ  “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, cả nước đã nhất tề ra trận, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trải qua cuộc chiến đấu trường kỳ và oanh liệt 21 năm, cuối cùng bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối.

Chiến thắng vĩ đại này đã góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Lào và Campuchia. Vì vậy, tình đoàn kết giữa 3 nước anh em được nâng lên một tầm cao mới.

Sau 30 năm kháng chiến gian khổ thắng lợi, đất nước bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, và đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm đầu, đất nước ta đã gặp nhiều khó khăn và  những thách thức: vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, vừa làm nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Campuchia, vừa chống lại sự bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, vừa tìm tòi và khảo nghiệm con đường đi lên  chủ nghĩa xã hội,  cho nên  kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm1986 đã đáp ứng được đòi hỏi cấp bách của đất nước. Đến nay, sau 30 năm tiến hành đổi mới, nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng và  đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

70 năm đã trôi qua,  khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam quyết tâm gìn giữ nền độc lập  và vững bước trên con đường xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Quốc ca là một biểu trưng bằng âm thanh của một quốc gia, là linh hồn và là bài ca vĩ đại của mỗi một dân tộc. Sứ mệnh của quốc ca là mỗi khi được cất lên, nó sẽ đại diện cho sức sống, cho sự hiện diện của một đất nước toàn vẹn, tự do và có chủ quyền trên trái đất.

Việc hát quốc ca đã trở thành một tập quán mang tính nghi lễ của mọi quốc gia. Cùng với quốc kỳ hay quốc huy, quốc ca trở thành những biểu trưng thiêng liêng của mỗi dân tộc. Với công dân, hát quốc ca là thể hiện niềm tự hào trước những giá trị thiêng liêng của dân tộc mình.

Quốc ca của nước Việt Nam hiện nay là bài Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944 và được in trên báo Độc lập do chính tác giả tự khắc bản nhạc lên phiến đá để in báo. Ngày 13/8/1945 trước khi Tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức chọn “Tiến quân ca” làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Với giai điệu hào hùng và bi tráng, từng câu hát, từng nốt nhạc, như dõng dạc kể lại từng giai đoạn đau thương mà anh dũng của bao lớp người nằm xuống, để giành lấy tên gọi cho một dân tộc đã từng bị xóa tên trên bản đồ thế giới.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, một người lính đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ,  đã từng ghi trong cuốn nhật ký mang tên Mãi mãi tuổi hai mươi như sau: "Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc làm ca rung bầu không khí  trên sân trường Tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ. Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị: Bài Quốc ca của ta, của ta! Khóc không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì cảm động".

Đó phải chăng là những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào là một công dân  được cống hiến cho Tổ quốc mình?Tin bài: Tô Thị Nhị 

Bồn tắm phòng tắm xông hơi nhập khẩu cao cấp Bồn tắm nằm massage phòng tắm xông hơi ướt nhập khẩu chính hãng Bồn tắm đứng giá rẻ phòng tắm xông hơi khô nhập khẩu cao cấp Bon tam massage phòng tắm xông hơi khô kết hợp ướt nhập khẩu cao cấp Bán bồn tắm góc phòng xông hơi appollo nhập khẩu bon tam brother phòng xông hơi brother giá rẻ Bồn tắm govern phòng xông hơi daros nhập khẩu Bồn tắm Fantiny phòng xông hơi euroking nhập khẩu Bồn tắm nofer phòng xông hơi govern nhập khẩu Bồn tắm massage Appollo AT-9001 phòng xông hơi koleto nhập khẩu Bồn tắm massage Amazon TP-8005 phòng xông hơi nofer nhập khẩu Bồn tắm massage Euroca EU3-1400 bon tam appollo Bồn tắm massage Amazon TP-8058 bồn tắm caesar giá rẻ Đại lý bán bồn tắm nhựa giá rẻ bồn tắm daros nhập khẩu Bồn tắm massage mua ở đâu bồn tắm euroca nhập khẩu Mua bồn tắm giá rẻ ở đâu tốt nhất bồn tắm euroking nhập khẩu Kích thước các loại bồn tắm đứng bồn tắm fantiny giá rẻ Báo giá bồn tắm massage tại hà nội và HCM bồn tắm govern nhập khẩu Bồn tắm nằm giá bao nhiêu bồn tắm inax giá rẻ Địa chỉ bán bồn tắm tại Hà Nội Phòng tắm nhập khẩu Báo giá bồn tắm tại hà nội phòng xông hơi loại nào tốt