Danh bạ

Danh bạ điện thoại các tổ chuyên môn


Tổ Tiếng Việt (tiengviethn80@gmail.com)

Khuất Thế Khoa
 Tổ trưởng bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0968.99.33.63 Email: khoahn80@gmail.com

Nguyễn Thị Minh Sinh
 Tổ phó bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0982.948.171 Email: sinhhn80@gmail.com

Phan Thị Hồng Chuyền  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0983.471.794 Email: phanchuyenhn80@gmail.com

Đinh Văn Đông
 Tổ trưởng QL LHS CPC, GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0983.714.077 Email: donghn80@gmail.com
 
Đinh Kim Thu                    GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0985.763.215 Email: dinhthuhn80@gmail.com
 
Phùng Thị Thảo            GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0977.110.121 Email: thaohn80@gmail.com
 
Lê Thùy Dương  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0936.818.643 Email: puny9.2@gmail.com
 
Hoàng Thị Lý  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0986.300.305 Email: hoanglynb@gmail.com
 
Trần Tố Loan                GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0988.356.840 Email: loanhn80@gmail.com
 
Nguyễn Thị Vân                 GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0978.768.869 Email: nguyenhaivan1215@gmail.com
 
Lê Chung Thủy                   GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 098.80.80.287 Email: lechungthuy87@gmail.com
 
Trần Thu Hà               GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0977.597.195 Email: hanhtrn96@gmail.com
 
Trần Hương Lý         GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0977.358.678 Email: tranhuongly910@gmail.com
 
Bùi Hồng Tho         GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0963.928.191 Email: hongtho.2412@gmail.com
 
Trần Thu Thủy  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0972.951.121 Email: tranthuthuy218@gmail.com
 
Nguyễn Thị Lương  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 037.481.0992 Email: luongnt250791@gmail.com
  
Lê Thị Minh Phương  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0972.587.628 Email: minhphuongtt1992@gmail.com
 
Nguyễn Thị Hồi  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0979.539.828 Email: nguyenhoipt1985@gmail.com
 
Lê Thị Ngọc  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0977.969.560 Email: lengoc170590@gmail.com
 
Vũ Thị Thu Hằng  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0972.645.094 Email: vuthuhang19993@gmail.com
 
Nguyễn Thị Yến Anh  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0975.171.599 Email: jimmyanhst@gmail.com
 
Trần Thị Viết Hường  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0972.775.198 Email: huongtrantspt@gmail.com

Dương Thị Kim Chi  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 0967.293.096 Email: duongkimchiii@gmail.com

Phan Vũ Minh Trang  GV bộ môn tiếng Việt
ĐT: 036.533.6004 Email: vuphanminhtrang@gmail.com

Tổ Ngữ Văn (tovanhn80@gmail.com)


Nguyễn Thu Hà  Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn
ĐT: 0832.521.338 Email: havansthn80@gmail.com

Nguyễn Thu Hương
 GV bộ môn Ngữ văn
ĐT: 0977.013.691 Email: huongvanhn80@gmail.com

Nguyễn Minh Hòa
 GV bộ môn Ngữ văn
ĐT: 0347.624.577 Email: hoavanhn80@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Thủy
 GV bộ môn Ngữ văn
ĐT: 0945.550.995 Email: bichthuyhn80@gmail.com

Nguyễn Thị Hậu
 GV bộ môn Ngữ văn
ĐT: 0378.543.791 Email: nghauhn80@gmail.com

Đinh Lê Huyền Trâm  GV bộ môn Ngữ văn
ĐT: 0988.636.915 Email: dinhlehuyentram@gmail.com
 
Phạm Xuân Bắc  GV bộ môn Ngữ văn
ĐT: 0986.442.553 Email: xuanbacbt3@gmail.com

Dương Thị Tuyết  GV bộ môn Ngữ văn
ĐT: 037.467.1.467 Email: duongtuyet421998@gmail.com

Tổ Toán (totoanhn80@gmail.com)

Phạm Hoàng Tuyên  Tổ trưởng bộ môn Toán
ĐT: 0977.420.117 Email: tuyenhn80@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Oanh  Tổ phó bộ môn Toán
ĐT: 0989.324.759 Email: ngocoanhst@gmail.com

Kim Văn Hà
 GV bộ môn Toán
ĐT: 0912.466.916 Email: kimvanha@gmail.com

Kim Thị Hạnh
 GV bộ môn Toán
ĐT: 098.591.2227 Email: kimthihanh2006@gmail.com

Hà Thị Thu Thủy  GV bộ môn Toán
ĐT: 0983.155.959 Email: hathuy.hn80@gmail.com

Nguyễn Thị Trang
 GV bộ môn Toán
ĐT: 098.883.6890 Email: trangnguyen86.toan@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Trang
 GV bộ môn Toán
ĐT: 098.522.5196 Email: thutrang300887@gmail.com

Hoàng Thùy Dung  GV bộ môn Toán
ĐT: 035.997.9992 Email: hoangdung05i2@gmail.com

Nguyễn Lệ Thu  GV bộ môn Toán
ĐT: 0985.69.00.92 Email: thunguyenhsp1@gmail.com

Nguyễn Thị Phượng
 GV bộ môn Toán
ĐT: 0963.169.140 Email: phuongnguyenmito@gmail.com

Tổ Ngoại Ngữ (tongoainguhn80@gmail.com)

Phạm Thị Hương  Tổ trưởng bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 035.7094.788 Email: huongst1073@gmail.com

Nguyễn Tuấn Anh
 Phó PĐT, GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 083.886.1974 Email: nguyentuananhst1974@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh
 GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 08345.42.799 - 0868.222.611 Email: thanhhn80@gmail.com

Nguyễn Thanh Huyền 
 GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 097.386.1976 Email:nguyenthanhhuyenst1976@gmail.com

Vũ Thị Diệp
 Giáo vụ, GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 093.9203.777 Email: diep79hn80@gmail.com

Đỗ Thị Tình  GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 0984.058.901 Email: tinhhn80@gmail.com

Đỗ Hương Hà  GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 0983.606.505 Email: huongha21186@gmail.com

Kiều Thị Trang  GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 0977.247.618 Email: kieutrangst86@gmail.com

Lê Thị Hà  QLHS, GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 0974.832.759 Email: lehahn80st@gmail.com

Đỗ Huy Tùng  QLHS, GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 0974.692.569 Email: huytunghn80@gmail.com

Tổ Lý-Công nghệ (vatlyhn80@gmail.com)

Nguyễn Quang Hiệp
 Tổ trưởng bộ môn Lý
ĐT:  096.322.8689 Email: nguyenquanghiep84@gmail.com

Phùng Đăng Dũng  CT công đoàn trường - PTP CTHSSV
ĐT: 0988.14.8421 Email: phungdung80@gmail.com

Tô Văn Trọng
 Phó PĐT, GV bộ môn Lý
ĐT: 0913.506.934 - 038.530.7968 Email: totronghn80@gmail.com

Nguyễn Quang Hiệp
 GV bộ môn Lý
ĐT: 096.322.8689 Email: nguyenquanghiep84@gmail.com

Nguyễn Hồng Vân
 GV bộ môn Lý
ĐT: 0972.443.568 Email: nguyenhongvanhn80@gmail.com

Nguyễn Đình Trình
 GV bộ môn Lý
ĐT: 0972.410.967 Email: nguyentrinh67@gmail.com

Khuất Duy Duy  GV bộ môn Lý
ĐT: 0974.521.876 Email: khuatduy92@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Thanh  GV bộ môn Lý
ĐT: 0375.215.229 Email: hongthanh.hn80@gmail.com

Phùng Trọng Triệu  TKHĐ, GV bộ môn Công nghệ
ĐT: 0961.780.788 Email: trongtrieuhn80@gmail.com

Trần Đình Văn
 Tổ phó, nhóm trưởng bộ môn Công nghệ
ĐT: 0915.174.948 Email: vantrandinh03@gmail.com

Nguyễn Hoài Phương
 GV bộ môn Công nghệ
ĐT: 0943.053.589 Email: hoaiphuonghn80@gmail.com

Tổ Hóa (tohoahn80@gmail.com)

Nguyễn Thị Thu Hằng  Tổ trưởng bộ môn Hóa
ĐT: 036.55.222.89 Email: nguyenhanghn80@gmail.com

Đặng Trường Giang
 QLHS, GV bộ môn Hóa
ĐT: 0982.791.097 Email: gianghn80@gmail.com

Chu Thị Thúy Hằng
 GV bộ môn Hóa
ĐT: 098.952.88.98 Email: thuyhanghn80@gmail.com

Nguyễn Thu Hiền  GV bộ môn Hóa
ĐT: 098.774.8148 Email: hienthuphunghn80@gmail.com

Trần Thị Duy Ly  GV bộ môn Hóa
ĐT: 034.9832.750 Email: tranlyhn80@gmail.com

Trần Thị Vân Anh  GV bộ môn Hóa
ĐT: 096.368.9327 Email: vananhhn80@gmail.com

Tổ Sinh-Thể dục (tosinhtheduchn80@gmail.com)

Trần Thị Tú Oanh  Tổ trưởng bộ môn Sinh
ĐT: 091.4762.051 Email: tuoanhhn80@gmail.com

Phạm Thị Phương Mai  GV bộ môn Sinh
ĐT: 0972.4444.16 Email: phamphuongmaihn80@gmail.com

Nguyễn Thị Hoài  GV bộ môn Công nghệ
ĐT: 035.22.88.666 Email: thuhoaihn80@gmail.com

Nguyễn Thành Công
 GV bộ môn TD
ĐT: 0964.610.777, 0977.210.418 Email: congvuihn80@gmail.com

Nguyễn Duy Tiến
  GV bộ môn TD
ĐT: 0967.22.7575 Email: nguyenduytien.hn80@gmail.com

Tổ CNTT (cntthn80@gmail.com)

Nguyễn Tuấn Đạt  PTP QLĐT- Tổ trưởng bộ môn CNTT
ĐT: 0988.345.928 Email: dathn80@gmail.com

Nguyễn Tiến Dũng  Phó Hiệu trưởng
ĐT: 086.85.87.888 - 094.2918.999 Email: tiendunghn80@gmail.com

Phạm Doãn Hưng  TKHĐ, GV Công nghệ TT
ĐT: 090.406.7556 Email: phamhunghn80@gmail.com

Lê Quang Điện  GV Công nghệ thông tin
ĐT:094.60.60.585 Email: elchn80@gmail.com

Phùng Thị Thanh Hương  GV Công nghệ thông tin
ĐT:0979.032.481 Email: phunghuong.hn80@gmail.com

Nguyễn Phương Anh  GV Công nghệ thông tin
ĐT: 0966.166.795 Email: panhhn80@gmail.com

Tổ Sử-Địa-GDCD-QP (sudiagdcdqpanhn80@gmail.com)

Trịnh Thị Phương Hoa
 Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn GDCD
ĐT: 0977.554.601 Email:trinhhoahn80@gmail.com

Tô Thị Nhị
 GV bộ môn Sử
ĐT: 0969.66.22.44 Email:

Đào Thị Dung  Tổ phó, nhóm trưởng bộ môn Sử
ĐT: 098.423.9269 Email: dung.daohn80@gmail.com

Trịnh Thị Bình  GV bộ môn Sử
ĐT: 039.389.4496 Email: binhsuhn80@gmail.com

Đoàn Minh Thu
 QLHS, GV bộ môn Sử
ĐT: 0989.418.672 Email: vannga.bkav16@gmail.com

Nguyễn Thị Thùy Trang
 GV bộ môn Sử
ĐT: 0985.061.096 Email: trangchuot1001@gmail.com

Đinh Bảo Khánh  Tổ phó, nhóm trưởng bộ môn Địa
ĐT: 038.366.4446 Email: dinhkhanh82st@gmail.com

Nguyễn Thị Loan  GV bộ môn Địa
ĐT: 039.69.03652 Email: nguyenloan.dialy@gmail.com

Hà Thu Hiền  GV bộ môn Địa
ĐT: 036.65.67.930 Email: thuhiendlhn80@gmail.com

Nguyễn Xuân Đạt  GV bộ môn GDCD
ĐT: 0356.092.443 Email: nguyenxuandathn80@gmail.com

Nguyễn Thùy Linh  GV bộ môn GDCD
ĐT: 0368.494.127 Email: thuylinh.hn80@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Phương
 GV bộ môn GDCD
ĐT: 098.99.22.682 Email: nguyenthuphuonghn80@gmail.com

Nguyễn Tiến Trọng  QLHS, GV bộ môn QPAN
ĐT: 0977.608.345 Email: tientronghn80@gmail.com

Phùng Khắc Huy  GV bộ môn QPAN
ĐT: 037.964.7256 Email: phungkhachuy1994@gmail.com

Tổ Giáo Vụ (giaovuhn80@gmail.com)

Triệu Quang Hiệp  Tổ trưởng Giáo Vụ
ĐT: 0985.925.124 Email: trieuhiephn80@gmail.com

Phùng Trọng Triệu  TKHĐ, GV bộ môn Công nghệ
ĐT: 0961.780.788 Email: trongtrieuhn80@gmail.com

Vũ Thị Diệp  Giáo vụ, GV bộ môn Ngoại ngữ
ĐT: 093.9203.777 Email: diep79hn80@gmail.com

Phùng Thế Hoàng GV bộ môn KT Điện
ĐT: 0975.210.282 Email: thehoanghn80@gmail.com

Kiều Vương Long  Giáo vụ, GV bộ môn Nhạc
ĐT: 0983.788.693 Email: vuonglongcm@gmail.com

Nguyễn Văn Thành  Nhân viên
ĐT: 038.86.77.466 Email: 

Nguyễn Thị Thu Thủy  Nhân viên Thư viện
ĐT: 0986.768.308 Email: 

Trương Thị Nga Nhân viên VP
ĐT: 0941.925.383 Email: 

Vũ Thị Bình Minh Nhân viên Thư viện
ĐT: 0347.953.601 Email: 


 
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
ĐĂNG NHẬP
TÀI LIỆU
VIDEO SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ

Bồn tắm phòng tắm xông hơi nhập khẩu cao cấp Bồn tắm nằm massage phòng tắm xông hơi ướt nhập khẩu chính hãng Bồn tắm đứng giá rẻ phòng tắm xông hơi khô nhập khẩu cao cấp Bon tam massage phòng tắm xông hơi khô kết hợp ướt nhập khẩu cao cấp Bán bồn tắm góc phòng xông hơi appollo nhập khẩu bon tam brother phòng xông hơi brother giá rẻ Bồn tắm govern phòng xông hơi daros nhập khẩu Bồn tắm Fantiny phòng xông hơi euroking nhập khẩu Bồn tắm nofer phòng xông hơi govern nhập khẩu Bồn tắm massage Appollo AT-9001 phòng xông hơi koleto nhập khẩu Bồn tắm massage Amazon TP-8005 phòng xông hơi nofer nhập khẩu Bồn tắm massage Euroca EU3-1400 bon tam appollo Bồn tắm massage Amazon TP-8058 bồn tắm caesar giá rẻ Đại lý bán bồn tắm nhựa giá rẻ bồn tắm daros nhập khẩu Bồn tắm massage mua ở đâu bồn tắm euroca nhập khẩu Mua bồn tắm giá rẻ ở đâu tốt nhất bồn tắm euroking nhập khẩu Kích thước các loại bồn tắm đứng bồn tắm fantiny giá rẻ Báo giá bồn tắm massage tại hà nội và HCM bồn tắm govern nhập khẩu Bồn tắm nằm giá bao nhiêu bồn tắm inax giá rẻ Địa chỉ bán bồn tắm tại Hà Nội Phòng tắm nhập khẩu Báo giá bồn tắm tại hà nội phòng xông hơi loại nào tốt